Giới thiệu về xã A Xing

Lịch sử hình thành và phát triển của xã A Xing

A Xing là xã miền núi, vùng cao biên giới, thuộc huyện Hướng Hóa, nằm trong thung lùng vùng Lìa, xã nằm cách xa thượng nguồn sông Sê Pôn, có tinh lộ Lìa đi ngang qua trung tâm xã.
-        Phía Bắc: giáp xã Hướng Lộc.
-        Phía Nam: giáp xã A Túc.
-        Phía Đông: giáp xã Xy.
-        Phía Tây: giáp xã thanh.
Tổng diện tích tự nhiên của UBND xã A Xing là: 1615 ha.
Tổng dân số trong toàn xã: 2405 khẩu (trong năm 2018). Được phần chia thành 7 thôn,  bao gồm 03 dân tộc anh em sinh sống như: Kinh, Pa Cô, Vân kiều.
Trước đây các dân tộc xã nhà đều là nhân dân từ các xã A Xing, Tu Muồi, A Cha thuộc huyện Tu Muồi tỉnh Sa La Van (Lào). Sinh sống làm ăn tham gia hoạt động cách mạng và xây dựng cơ sở Đảng: Nhân dân có truyền thống cần cù trong lao động sản xuất, có ý thức theo cách mạng một lòng, một dạ đi theo Đảng.
Sau ngày đất nước thống nhất đến năm 1977, sau khi hoạch định biên giới Việt - Lào nghe theo tiếng gọi của Đảng, nhân dân từ 3 xã nói trên trở về mảnh đất A Xing ngày nay, ổn định cuộc sống để phát triển kinh tế.
Đời sống văn hóa xã hội của các dân tộc trên địa bàn xã A Xing khá phong phú, đa dạng và ngày càng được chú trọng bảo tồn và phát triển. Các lễ hội như: Đâm trâu, cơm mới, phát rẫy, ngày càng mang bản sắc văn hóa hơn.
Phong tục tập quán của đồng bào Pa Kô, Vân Kiều đa dạng mang bản sắc văn hóa dân tộc. Tín ngưỡng chủ yếu là tin ở giàng ( Trời ) luôn được đồng bào chú trọng giữ gìn và phát huy với ước muốn cuọc sống dồi dào, no đủ và bình an hơn, các phong tục nhu cưới hỏi, rừng ma, rừng thiêng luôn được đồng bào giữ gìn.
Với tâm lòng thật thà, chất phát của người Pa Kô, Vân Kiều càng tô đẹp thêm bản sắc văn hóa của dân tộc.
Nhìn chung xã A Xing là một xã có mức sống của người dân còn nghèo so với các địa phương khác trên toàn quốc. Do hậu qủa chiến tranh để lại, cùng với những phong tục, tập quán cũ. Nhưng nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta, đã từng bước ổn định đời sống cho đồng bào các dân tộc, bằng nhiều ccuộc vận động xây dựng quê hương với chính sách ưu đãi.